22 Απρ 2009

Σχετικά με την "ανεξαρτησία" του Κοσόβου!

Στη «μάχη» για την «ανεξαρτησία» του Κοσσόβου για την οποία το Ελληνικό ΥΠΕΞ, «ποιεί την νίσσαν», ο υφηγητής Ralph Wilde της Σχολής του University College του Λονδίνου και επίκουρος καθηγητής του Νομικού Κέντρου του πανεπιστημίου Georgetown των ΗΠΑ, ειδικός για εδάφη υπό διεθνή διοίκηση, επισημαίνει ότι η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου είναι ταυτόσημη με παράνομη πράξη απόσχισης, σημειώνοντας ότι οι Αλβανοί του Κοσσόβου δε διαθέτουν το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, συνεπώς δεν έχουν το δικαίωμα ανακήρυξης κράτους. «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ένα νέο κράτος μπορεί να δημιουργηθεί από τμήμα εδαφικής επικράτειας ενός υφιστάμενου κράτους, ενώ η δημιουργία και η αναγνώρισή του από τρίτα κράτη καθίσταται νόμιμη εφόσον όλες οι ενέργειες τυχαίνουν και της έγκρισης του μητρικού κράτους», επισημαίνει ο Wilde, προσθέτοντας ότι «προκειμένου να είναι νόμιμη η ανακήρυξη ανεξαρτησίας ή η αναγνώριση ενός κράτους, χρειάζεται προηγουμένως μία ειδική νόμιμη πράξη. Ο καθηγητής συνεχίζει λέγοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, εφόσον η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου δεν τυχαίνει της συναίνεσης και των δύο εμπλεκομένων μερών ή της δεσμευτικής απόφασης του ΣΑ του ΟΗΕ, συνεπώς και διατηρείται η κυριαρχία της Σερβίας επί του Κοσσόβου. Επισημαίνει δε ότι τα κράτη που αναγνωρίζουν το Κόσσοβο ως ανεξάρτητο αναπόφευκτα παραβιάζουν την υποχρέωσή τους να σεβαστούν την κυριαρχία της Σερβίας και την εδαφική της ακεραιότητα. Επιπλέον, ο καθηγητής Wilde σημειώνει ότι η βιωσιμότητα αποτελεί το κύριο νομικό κριτήριο προκειμένου μία οντότητα να καταστεί κράτος, με άλλα λόγια, δηλαδή, η οντότητα αυτή να διαθέτει έδαφος, πληθυσμό και κυβέρνηση και να μην υπόκειται σε ξένο έλεγχο. Το Κόσσοβο, όμως, τελεί ακόμα υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ και σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του ΣΑ ΟΗΕ και το Ειρηνευτικό Σχέδιο, η εποπτεία αυτή βασίζεται στην αρχή ότι το Κόσσοβο είναι τμήμα της Σερβίας και όχι ανεξάρτητο κράτος, καταλήγει ο καθηγητής.
Στο πρόβλημα αυτό η Αθήνα, με την κουτοπονηριά που διακρίνει την ηγεσία του ΥΠΕΞ, επιχειρούμε να συγκρουστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς de facto έχουμε αναγνωρίσει το Κόσσοβο σαν χώρα. Τόσο με τις οικονομικές αποστολές, όσο και με την αναγνώριση των διαβατηρίων του αλλά και την αποδοχή και συμμετοχή στην EULEX. Με αυτά κι εκείνα οι Σέρβοι μα κοιτούν καχύποπτα και οι Αλβανοί δεν μας θεωρούν ακόμη φίλους τους.