27 Νοε 2009

Ανησυχίες διπλωματών... για τα ζητήματα της πΓΔΜ

Ανησυχίες εκφράζουν το τελευταίο εικοσιετετρώρο έλληνες διπλωμάτες για την "τύχη" που θα έχει στο άμεσο μέλλον η υπόθεση της ονομασίας της πΓΔΜ. Θεωρούν ότι η ΕΕ "δοκιμάζει" με την παρούσα μορφή της - πριν δηλαδή τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας- ένα μοντέλλο ουσιαστικού pressing (ανάλογου με αυτό που επιχειρούν οι τουρκο- βρετανοί να εφαρμόσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία), προκειμένου να βρεθεί λύση και να δοθεί πριν τα τέλη Δεκεμβρίου ημερομηνία ένταξης στην χώρα αυτή, αίροντας τις όποιες ελληνικές επιφυλάξεις.
Οι διπλωματικοί που εκφράζουν διαφορετική άποψη, θεωρούν ότι το pressing, αφορά μόνον στην αποδοχή ενός ονόματος για όλες τις χρήσεις αλλά πως δεν προβλέπει η επιζητούμενη λύση, και αποδοχή εκ μέρους των Σκοπίων σειράς άλλων ζητημάτων εθνικής προτεραιότητας, όπως τα είχε θέσει η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή. Από την πλευρά του Υπ. Εξωτερικών, πέραν των συχνών δηλώσεων του ανυπεξ Δημ. Δρούτσα ( που ωστόσο δεν ειναι κατ' ανάγκην δεσμευτικές για τον Γ. Παπανδρέου) δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση ως κράτος ή του πρωθυπουργού που να μας διαβεβαιώνει πως δεν θα υπάρξει συμφωνία αν οι γείτονες δεν δεχθούν το σύνολο των Ελληνικών αιτημάτων που θα επιλύουν όχι μόνο το όνομα αλλά και τα ζητήματα αλυτρωτισμού που γεννά η παλαιο- κομμουνιστική πολιτική των Σκοπίων.