28 Μαΐ 2009

Ολλανδία: οι μετανάστες στο επίκεντρο μελέτης για την Ευρωπαϊκή στρατηγική

Η ολλανδική εφημερίδα Trouw δημοσιεύει ρεπορτάζ της ομάδας σύνταξης πολιτικών θεμάτων με τίτλο «Πρώτα πρέπει να διευθετηθεί καλά η πολιτική ασύλου, και μετά να επιτραπεί είσοδος σε οικονομικούς μετανάστες».
Όπως, μεταξύ άλλων, σημειώνεται, «η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει την είσοδο σε περισσότερους μετανάστες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα γήρανσης», υποστηρίζει το Κεντρικό Γραφείου Σχεδιασμού (CPB). Ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Frans Timmermans συμφωνεί αλλά μόνο όταν η πολιτική ασύλου έχει διευθετηθεί.
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, αυτό υποδεικνύουν τα στοιχεία . Με τη μείωση του ποσοστού του ενεργού εργατικού δυναμικού και την αύξηση του αριθμού του μη ενεργού εργατικού δυναμικού, θα χρειαστούν την επόμενη δεκαετία πολύ περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες.
Προς το παρόν, πολιτικά αυτό δεν είναι εφικτό, αναλύει την ίδια στιγμή ο Υφυπουργός. Διότι, «ο μεγαλύτερος φόβος που υπάρχει στην Ευρώπη, είναι η μετανάστευση».
Είναι καθαρά οικονομική ανάγκη να επιτραπεί η είσοδος σε περισσότερους οικονομικούς μετανάστες, αντιδρά ο κ. Timmermans στη μελέτη του Κεντρικού Γραφείου Σχεδιασμού(CPB). Σύμφωνα με τον ερευνητή του CPB, Albert van der Horst, η περιοριστική πολιτική της Ευρώπης σε οικονομικούς μετανάστες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, βρίσκεται υπό πίεση. Από τη μελέτη ‘Στρατηγική Ευρώπη’ που παρουσιάστηκε πρόσφατα, φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί το «κιγκλίδωμα» γύρω από την Ευρώπη.
Τα επόμενα χρόνια, η ανάγκη, π.χ. για νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνο θα αυξάνεται. Σύμφωνα με το CPB, η λύση είναι απλή. Θα πρέπει να επιτρέπεται η είσοδος σε μετανάστες χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, επιλεκτικά και προσωρινά. Δεν θα πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι τα άτομα αυτά θα χρησιμοποιούνται αμέσως, αλλά θα πρέπει να τους παρέχεται μια περίοδος ενσωμάτωσης.
Η ιδέα έγινε αποδεκτή θερμά από τον κ. Timmermans. Ο Υφυπουργός δεν νομίζει ότι μια νέα ομάδα σχετικά φτωχών, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου μεταναστών, θα εγκατασταθεί στην Ευρώπη. ‘Ο καιρός κατά τον οποίον οι μετανάστες έρχονταν εδώ, μαζί με τις οικογένειες τους και παρέμεναν έχει περάσει. Πλέον τώρα έρχονται Ινδοί, οι οποίοι εργάζονται προσωρινά στον τομέα των νέων τεχνολογιών, και σύντομα μεταβαίνουν σε άλλες χώρες ή επιστρέφουν στην χώρα τους’.
Τώρα ακόμα η είσοδος επιτρέπεται προσωρινά σε οικονομικούς μετανάστες εάν το επίπεδο εισοδήματος τους είναι πέραν ενός συγκεκριμένου ορίου, και αν οι θέσεις εργασίας δεν μπορούν να συμπληρωθούν από Ολλανδούς. Κυρίως το όριο στο ύψος του εισοδήματος αποτελεί εμπόδιο για άτομα εκτός της Ε.Ε. χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Σύμφωνα με τον κ. Timmermans, για να υπάρξει αλλαγή σε αυτό, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει μια πειστική πολιτική ασύλου.
Το όριο στο ύψος του εισοδήματος και η περιοριστική πολιτική έχουν σαν αποτέλεσμα τα εισοδήματα εντός Ε.Ε. να παραμένουν σχετικά υψηλά, όπως και οι τιμές. Η περιοριστική πολιτική έχει επίσης αρνητική επίπτωση στην οικονομία των γειτονικών χωρών της Ε.Ε., διότι οι κάτοικοι των χωρών αυτών δεν μπορούν να κερδίσουν χρήματα στην Ε.Ε. για να τα στείλουν πίσω στις χώρες τους.