21 Σεπ 2009

Αποφάσεις ΔΣ Εμπειρογνομώνων: οπισθοχώρηση στις προθέσεις τόσο της πολιτικής όσο και της διοικητικής ηγεσίας του Υπουργείου

Το Δ.Σ. της Ένωσης Εμπειρογνωμόνων συνήλθε στις 29 Ιουλίου 2009.

Παρόντες: Π. Μπενιάδης, Β. Σολομωνίδου, Γ. Μπράχος

Συζητήθηκαν τα εξής:

· Έγινε ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τελευταίες εξελίξεις επί των κυριότερων εκκρεμών θεμάτων που απασχολούν τον Σύλλογο.

Εκτιμήθηκε ότι υπάρχει σαφής οπισθοχώρηση στις προθέσεις τόσο της πολιτικής όσο και της διοικητικής ηγεσίας του Υπουργείου ως προς την ικανοποίηση των θεμάτων ενδιαφέροντος των εμπειρογνωμόνων οφειλόμενη κυρίως στο δημοσιονομικό κόστος, στην αναβλητικότητα λήψης εκ μέρους της Διοίκησης των αναγκαίων σχετικών αποφάσεων λόγω των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων και στο συνεχιζόμενο μονομερές ενδιαφέρον της Διοίκησης για την ικανοποίηση των συμφερόντων μόνο του κλάδου των διπλωματικών υπαλλήλων.

Ειδικότερα:

1. Κατόπιν πρωτοβουλίας του ΔΣ, από κοινού με τους Συλλόγους ΟΕΥ και ΕΕΕΝΥ, έγινε παράσταση στον Υφυπουργό κ. Λέγκα. Αναγνωρίσθηκε η ορθότητα των επιχειρημάτων μας. Ο Υφυπουργός υποσχέθηκε ότι θα κατατεθεί η σχετική τροπολογία στο επόμενο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο στο Γ’ τμήμα της Βουλής. Δεν είναι ορατή, επί του παρόντος, η κατάθεση τροπολογίας για την θεραπεία του προβλήματος με την παγία.

Το ΔΣ, πάντως, ανεξάρτητα από τη συνέχιση των προσπαθειών του, αποφάσισε εκ παραλλήλου και την έγερση νομικής διαδικασίας κατά της Διοίκησης προκειμένου να υπερασπισθεί το δίκαιο αυτό αίτημα των μελών μας. (πρέπει να κατατεθεί αγωγή με αφορμή την συνταξιοδότηση του επομένου ΕΜΠ ή επίσης και των δυο άλλων συλλόγων)

2. Ως προς το εταίρο σκέλος των αιτημάτων μας, ο Δ/ντης του Γραφείου της κας. Υπουργού υποσχέθηκε, εκ νέου, στη σημερινή συνάντηση του με τον Πρόεδρο του ΔΣ και μέλη του ΔΣ ότι θα δημιουργηθούν σύντομα οι θέσεις εξωτερικού. Δήλωσε ότι εκτιμά ότι θα μπορούσε συνολικά ο αριθμός των θέσεων να προσεγγίσει τις 30. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν έχει ακόμα ληφθεί η αναγκαία απόφαση. Για τον σκοπό αυτό ανέφερε ότι θα διαβουλευθεί σχετικά με την Υπουργό και την Διοίκηση ούτως ώστε να προωθηθεί μετά το φθινόπωρο η έκδοση του αναγκαίου Προεδρικού Διατάγματος. Όσον αφορά στο διευθυντικό δικαίωμα διαβεβαίωσε ότι η πολιτική ηγεσία είναι διατεθειμένη να δώσει τη δυνατότητα σε εμπειρογνώμονες να τεθούν επικεφαλής σε ορισμένες ειδικές Διευθύνσεις της Κ.Υ.

3. Το ΔΣ προετοιμάζει υπόμνημα, το οποίο προτίθεται σύντομα να καταθέσει προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία με τα αιτήματα και τις θέσεις του Συλλόγου για τα ζητήματα των θέσεων εξωτερικού, το διευθυντικό δικαίωμα, την παγία, καθώς επίσης και με προτάσεις για την εξασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην αναπαραγωγή του κλάδου (τρόπο εισαγωγής των νέων ΕΜΠ) Επίσης συμφωνήθηκε να ζητηθεί η δυνατότητα να επιτραπούν οι αποσπάσεις των εμπειρογνωμόνων από το ΥΠΕΞ στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

4. Ως προς το αίτημα των τριών νέων μελών, το ΔΣ αποφάσισε να επανεξετάσει το θέμα αφού ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία που εκκρεμεί.

5. Το ΔΣ αποφάσισε, επίσης, να κάνει δεκτή την αίτηση της κυρίας Ελένης Νικολαίδου να γίνει μέλος της Ένωσης Εμπειρογνωμόνων.