30 Σεπ 2009

Σκόπια: ... οι Έλληνες δημιουργούν "μειονότητα"

Σε άρθρο του εβδομαδιαίου, πολιτικού περιεχομένου, περιοδικού Fokus (αρ. έκ.: 743, ημ. έκδ.: 25.09.2009), το οποίο υπό τους τίτλους «Αποκλειστικές πληροφορίες από το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας / Τα μυστικά κανάλια της Αθήνας για τη δημιουργία ελληνικής μειονότητας στην επικράτειά μας» προβάλλεται στο εξώφυλλο του περιοδικού, ενώ στο εσωτερικό του Fokus όπου παρατίθεται το άρθρο φέρει τους τίτλους «Αποκλειστικές διαπιστώσεις του Ντιμίταρ Λιόροβσκι από το Ινστιτούτο Εθνικής Ιστορίας στα Σκόπια / Η Αθήνα μέσω μυστικών καναλιών επιχειρεί να δημιουργήσει ελληνική μειονότητα στη Μακεδονία!», υπογραμμίζονται τα εξής:

«Εκτός της επιβληθείσας διένεξης που η επίσημη Αθήνα έχει με το όνομα του κράτους μας, η ελληνική προπαγάνδα δρα και προς άλλες κατευθύνσεις, οι οποίες, δυστυχώς, είναι λιγότερο γνωστές σε εμάς, αλλά είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”, όπως είναι η κατά καιρούς έκφραση εδαφικών βλέψεων εκ μέρους ελληνικών εθνικιστικών οργανώσεων και δομών που κλίνουν προς τη δεξιά παράταξη, καθώς και οι προσπάθειες για τη δημιουργία ελληνικής μειονότητας στη χώρα μας, η οποία, εκτός από την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας που θα ζητηθεί σχετικά με την ακόμη μη αναγνωρισμένη “μακεδονική” μειονότητα στην Ελλάδα, θα διαδραματίσει ρόλο και στις όλο και συχνότερα εδαφικές βλέψεις που θα εκφράζονται σχετικά μα τις νότια τμήματα του κράτους μας, κρίνει ο Ντιμίταρ Λιόροβσκι, νέος ιστορικός του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας στα Σκόπια. Ο κ. Λιόροβσκι διεξάγει έρευνα για την ιστορία του “μακεδονικού” λαού από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα την πολιτική του ελληνικού κράτους και των ελληνικών προπαγανδιστικών θεσμών στη “Μακεδονία”, μετά την επανάσταση του Ίλιντεν».
Εν συνεχεία, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι το εν λόγω μέλος του Ινστιτούτου Εθνικής Ιστορίας της ΠΓΔΜ διατείνεται ότι «η “Δημοκρατία της Μακεδονίας” προς το παρόν δεν κινδυνεύει άμεσα από τον νότιο γείτονά της, αλλά δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται το γεγονός ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε συνεχή και δόλια εθνική, ηθική και πολιτική αλλοίωση μέσω διαφόρων “βυζαντινών” μέσων, που σε τελική ανάλυση θα σημαίνουν και τη διακύβευση της ακεραιότητας. Οι εδαφικές βλέψεις που κατά καιρούς παρουσιάζονται από τον νότιο γείτονά μας, σύμφωνα με τη λογική που αναγνωρίζεται και από τον δυτικό κόσμο, θα έμεναν μόνον σε επίπεδο εικασίας, σε περίπτωση που δεν “δειχθεί και αποδειχθεί” ότι στη “Δημοκρατία της Μακεδονίας” ζει πολυάριθμη “ελληνική εθνοτική μειονότητα”. Στην Ελλάδα συνεχίζει να επικρατεί η θεωρία, σύμφωνα με την οποία “σε αυτόν που ανήκει ο πληθυσμός ανήκει και η περιοχή διαβίωσής του”. Τώρα στην Ελλάδα η διαδικασία απόδειξης ότι στη “Δημοκρατία της Μακεδονίας” υπάρχει πολυάριθμη ελληνική μειονότητα διεξάγεται αρκετά επιτυχώς. Μέσω των ΜΜΕ πολύ συχνά προωθούνται στοιχεία παραπληροφόρησης σχετικά με τον αριθμό της “ελληνικής μειονότητας στα Σκόπια και τη μη δίκαιη αντιμετώπισή της και των πιέσεων που υπομένει” από τις Αρχές της “Δημοκρατίας της Μακεδονίας”, καθώς και σχετικά με την ιδιόμορφη “λήθη” της επίσημης Αθήνας». Ο κ. Λιόροβσκι στηρίζει τα ανωτέρω αναφερόμενος σε εκπομπή του ελληνικού τ/σ ALTER (Ζούγκλα) που μεταδόθηκε στις 21.02.2008.

Περαιτέρω, στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι «και παρά την παρουσίαση της “μεγάλης ελληνικής εθνοτικής μειονότητας στα Σκόπια”, η οποία έχει πρωτίστως προπαγανδιστικό στόχο σχετικά με τις εσωτερικές και εξωτερικές ανάγκες του ελληνικού κράτους, η επίσημη Αθήνα και οι εθνικοί της παράγοντες γνωρίζουν καλά τα πράγματα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Εννοείται, όμως, λέει ο κ. Λιόροβσκι, ότι δεν εγκαταλείπουν την ευκαιρία να “δημιουργήσουν ελληνική μειονότητα στη «Δημοκρατία της Μακεδονίας»”.
«Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας προσεγγίζονται και χειραγωγούνται παιδιά και έφηβοι σχετικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η δράση είναι πιο έντονη στο Μοναστήρι (Μπίτολα) και στη Στρούμιτσα. Στην Ελλάδα πρόσφατα ιδρύθηκε από Βλάχους, οι οποίοι μετά τον διαμελισμό της “Μακεδονίας” μετακόμισαν στην Ελλάδα, ο “Σύλλογος Μοναστηριωτών”. Ο συγκεκριμένος Σύλλογος εντάσσεται στην επιχείρηση προσέγγισης και αποστολής πολιτών από τη “Δημοκρατία της Μακεδονίας” σε διάφορα επαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα, συνήθως στα Ιωάννινα, προκειμένου να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα. Και εκεί διδάσκεται και ελληνική λογοτεχνία και ιστορία. Ουσιαστικά πραγματοποιείται αφομοίωση και προσηλιτισμός των πολιτών μας, οι οποίοι πολύ εύκολα μπορούν να μεταμορφωθούν σε φορείς μιας αλλότριας πολιτικής στη “Μακεδονία”. Απλά, αναβιώνει η ελληνική προπαγάνδα του 19ου αιώνα. Παρομοίως έχουν και τα πράγματα στη Στρούμιτσα, αλλά εδώ, εννοείται σε μικρότερη έκταση απ’ ότι στο Μοναστήρι, φορείς της αφομοίωσης είναι συνήθως φιλέλληνες, πρώην κάτοικοι της Στρούμιτσα. Δηλαδή η διαδικασία αυτή διεξάγεται μέσω συγγενικών δεσμών.

Οι ελληνικοί προσπαγανδιστικοί παράγοντες, λόγω πολυετούς πείρας όσον αφορά στις προσπάθειες αφομοίωσης του “μακεδονικού” πληθυσμού, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους αφομοίωσης ήταν η εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας. Οι ίδιοι θεωρούν ότι πρέπει να μάθουν τα παιδιά-“Μακεδόνες” να ομιλούν την ελληνική γλώσσα και όχι μόνον. Πρέπει η ελληνική γλώσσα να διεισδύσει στα “μακεδονικά” σπίτια και να καταστεί κύρια γλώσσα, διότι μόνον έτσι, θεωρούν, θα είναι επιτυχής η αφομοίωση.
Εκτός από την ύπαρξη συλλόγων στην Ελλάδα, κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται το φαινόμενο της σύστασης παρόμοιων (συλλόγων) και στη χώρα μας, πρωτίστως στο Μοναστήρι, οι οποίοι συχνά διευθύνονται από εξελληνισμένους Βλάχους. Στα ελληνικά ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα, εκτός από τους καλά γνωστούς σε εμάς Κόλιο Ντιαμάντ και τον Βάσιλ Γκλιγκόροβ, όλο και περισσότερο στρέφεται η προσοχή στον 75χρονο Θανάση Στεργίου από το Μοναστήρι σχετικά με την “προστασία των εθνικών συμφερόντων των Ελλήνων στα Σκόπια”».
Ακολούθως ο κ. Λιόροβσκι παραθέτει στοιχεία της καταγωγής και της δράσης του κ. Στεργίου, ενώ επισημαίνει ότι σε εκτενές ρεπορτάζ της ελληνικής ε/φ TA NEA, της 14-15ης.02.2009, υπό τον τίτλο «Το ελληνικό κρυφό σχολειό στα Σκόπια», ο κ. Στεργίου αποκαλεί την χώρα FYROM, ενώ «επιτίθεται» αβάσιμα στις Αρχές της ΠΓΔΜ επειδή, μεταξύ άλλων, δεν του επέτρεψαν να εισάγει στο κράτος ελληνικά βιβλία ιστορίας. Επίσης σφοδρά, αναφέρει ο κ. Λιόροβσκι, ο κ. Στεργίου «επιτίθεται» στις Αρχές της ΠΓΔΜ για την έλλειψη χώρου για τη διεξαγωγή της διδαχής της ελληνικής γλώσσας.
Ωστόσο, προσθέτει ο κ. Λιόροβσκι, το “εθνικό έργο” του κ. Στεργίου έλαβε τη στήριξη του Ελληνικού Προξενείου στο Μοναστήρι, για την οποία ο ίδιος θα πει πως «με αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε η έλευση των βιβλίων από την Ελλάδα, που αφορούν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ιστορία».
Ο Θανάσης Στεργίου, αναφέρεται στο δημοσίευμα, παραδέχεται ότι η ανάγκη και η επιθυμία να λάβει ελληνικά διδακτικά βιβλία από την Ελληνική Δημοκρατία ικανοποιήθηκε με δύο εγκυκλοπαίδειες που έλαβε από τον Οργανισμό Διάδοσης της ελληνικής Γλώσσας. Τώρα αυτές χρησιμοποιούνται από τον ίδιο στη διδακτική διαδικασία, ενώ αφορούν την ελληνική μυθολογία, την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την Επανάσταση του ελληνικού λαού το 1821 κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έτσι ο κ. Στεργίου, παράλληλα με την ελληνική γλώσσα, διδάσκει στους μαθητές του και την ελληνική ιστορία.

Τέλος, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι μεταξύ των δραστηριοτήτων του κ. Στεργίου εντάσσεται και η διοργάνωση δωρεάν διακοπών των μαθητών σε ελληνικά θέρετρα και η επίσκεψη ιστορικο-αρχαιολογικών μνημείων στην Ελλάδα. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίσκεψη του κ. Στεργίου και των μαθητών του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου τους δέχθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Δημήτρης Σιούφας, αναφέρει ο κ. Λιόροβσκι, υπογραμμίζοντας ότι η όλη αυτή δραστηριότητα χρηματοδοτείται από την Ελλάδα, από κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.