1 Οκτ 2009

Ποιά ενεργειακή σήμανση για την Ευρώπη

Ημερίδα με θέμα "Ποιά ενεργειακή σήμανση για την Ευρώπη" διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Άννυ Ποδηματά, εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της υπό Αναθεώρηση Έκθεσης για την "Ενεργειακή Σήμανση", για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, πριν από τη Σύνοδο της Κοπεγχάγης
Στην Ημερίδα που διοργάνωσε η κα Ποδηματά συμμετείχαν Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καταναλωτών, της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας, των Περιβαλλοντικών ΜΚΟ, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Σουηδικής Προεδρίας. Στόχος της Ημερίδας ήταν να βρεθεί ο τρόπος που θα εξασφαλίσει ότι η ενεργειακή σήμανση των προϊόντων θα εξακολουθήσει να αποτελεί ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό παράδειγμα, κατευθύνοντας τους καταναλωτές προς προϊόντα με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και την ευρωπαϊκή βιομηχανία στην κατασκευή αποδοτικότερων συσκευών.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης αναδείχθηκε και πάλι η τελική μορφή της σήμανσης των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, με τις καταναλωτικές οργανώσεις να συμφωνούν με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα κλειστό σύστημα σήμανσης (A-G) και επαναταξινόμηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ η ευρωπαϊκή βιομηχανία να πιέζει για μία ανοιχτή κλίμακα.
Πέρα από μορφή της ενεργειακής σήμανσης των προϊόντων, η κα Ποδηματά αναφέρθηκε στις άλλες σημαντικές διατάξεις της Οδηγίας. Συγκεκριμένα, ζήτησε από το Συμβούλιο να αποδεχθεί τις προτάσεις που έχει ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέσπιση δεσμευτικών ορίων ενεργειακής αποδοτικότητας για τις δημόσιες προμήθειες, υπογράμμισε την ανάγκη θέσπισης οικονομικών κινήτρων για τους καταναλωτές και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, καθώς και στην υποχρέωση αναφοράς της κατανάλωσης ενέργειας στις διαφημίσεις των σχετικών προϊόντων.
"Η αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Σήμανση των προϊόντων μαζί με τις άλλες Οδηγίες του Πακέτου της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, καθώς και εν όψει της παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα από την Επιτροπή τον επόμενο μήνα, μπορούν και πρέπει να δημιουργήσουν τις αναγκαίες συνέργειες για την επίτευξη του στόχου του 20% για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και γενικότερα τη μετάβαση σε ένα νέο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο", τόνισε στην ομιλία της η κα Ποδηματά.