12 Οκτ 2009

Η Ολλανδία ζητά έλεγχο εμπορίου όπλων

Το Ολλανδικό ΥΠΕΞ εξέδωσε (προ πενθημέρου), ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η Ολλανδία πιέζει τα Ηνωμένα Έθνη να υιοθετήσουν μια συνθήκη, η οποία θα ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο όπλων. Την περασμένη εβδομάδα, η Πρώτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης θα συζητήσει τις διεθνείς προδιαγραφές για το εμπόριο των συμβατικών όπλων.

Στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με την Oxfam και το United Nations University, η Ολλανδία οργανώνει συνάντηση με τίτλο: «Πεθαίνοντας για Δράση», η οποία είναι σχεδιασμένη να υπογραμμίσει την ταχεία υιοθέτηση μιας συνθήκης για το διεθνές εμπόριο όπλων.

«Η Ολλανδία και οι εταίροι της στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ έχουν επιβάλει αυστηρές προϋποθέσεις στις εξαγωγές όπλων, υποκινούμενοι εν μέρει από την επιθυμία για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Maxime Verhagen. «Σε συνεργασία με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, απαιτούμε την αποτελεσματική και συνολική ρύθμιση του εμπορίου των όπλων, έτσι ώστε να μην απειλείται η ειρήνη και η σταθερότητα ή να γίνονται παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι μέσα από μια ταχεία σύναψη μιας συνθήκης».

Από το 2006, ο ΟΗΕ έχει διερευνήσει τη δυνατότητα καθιέρωσης διεθνών προτύπων για το εμπόριο συμβατικών όπλων. Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών των Η.Ε. θα υποστηρίξει μια τέτοια συνθήκη, αλλά δεν είναι όλες οι χώρες πεπεισμένες. Κατά την άποψη της Ολλανδίας, την οποία συμμερίζονται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Oxfam, η διερευνητική φάση βρίσκεται πλέον στο τέλος της, και έχει έρθει η ώρα να συντάξει το κείμενο της συνθήκης.