21 Ιαν 2010

Πως εννοούν την οικονομική διπλωματία

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο NIS Bulletin σε τηλεγράφημά του με τίτλο: «Οι εταιρείες επιδιώκουν υποστήριξη από τις πρεσβείες» αναφέρει, ότι ο Bernard Wientjes πρόεδρος της οργάνωσης των εργοδοτών στην Χάγη, κατά την διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου πρεσβευτών, δήλωσε πως η Ολλανδία θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική διπλωματία.
Αυτή η διπλωματία υποστήριξε, πρέπει να προχωρήσει πέρα από την «κλασική στήριξη του εμπορίου». Προβάλλοντας στις ξένες επενδύσεις, την εμπορική πολιτική της Ολλανδίας, στα διεθνή χρηματοπιστωτικά και οικονομικά ιδρύματα, τον ρόλο της στο κλίμα, τα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες.
Ο κ.Wientjes δήλωσε ότι, η αναθεώρηση της Ολλανδικής αναπτυξιακής συνεργασίας, θα πρέπει να αποσκοπεί στην άμεση ενίσχυση της οικονομίας σε άλλες χώρες. Ζήτησε, επίσης, την μεγαλύτερη συμμετοχή των Ολλανδικών εταιρειών στην αναπτυξιακή βοήθεια.