5 Ιουν 2009

Από χθες η Διαβαλκανική στη Μολδαβία

Άρχισε χθες σύνοδος της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European Cooperation Process) που πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας στις 4 και 5 Ιουνίου, έχει σαν βασικά θέματα προς συζήτηση την πολιτική κατάσταση των κρατών της ευρύτερης περιοχής, τα βήματα προόδου προς την πλήρη ευρωπαϊκή αλλά και ευρώ-ατλαντική ενσωμάτωση και την κατοχύρωση της SEECP ως βασικό πολιτικό φόρουμ της νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας της με το Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας (Regional Cooperation Council). Ακόμα θα υιοθετηθεί κοινή πολιτική διακήρυξη μαζί με το πρόγραμμα του RCC για την διετία 2009-2010 και την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του.
Με αυτήν την σύνοδο ολοκληρώνεται η ετήσια προεδρία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην SEECP και την προεδρία αναλαμβάνει η Τουρκία.