28 Οκτ 2009

Μορατίνος για ΣΓΥΕΣ

Σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο cope.es, Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, Miguel Angel Moratinos δήλωσε, σχετικά με υποψηφιότητα του Tony Blair για την μόνιμη Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι η διαδικασία επιλογής βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και γίνεται ακόμα σε ανεπίσημο επίπεδο. Η εφημερίδα El Mundo αναφέρει ότι η Ιταλία, η Γαλλία και διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν υποστηρίξει την υποψηφιότητα Blair, η Γερμανία δεν έχει προβάλλει αντιρρήσεις, ενώ την μεγαλύτερη αντίθεση στον Blair προβάλλουν οι χώρες της Benelux. Σύμφωνα με την εφημερίδα, πολλές κυβερνήσεις κρατών-μελών δεν θέλουν ένα ισχυρό Πρόεδρο, ενώ η Ισπανία, που θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιανουάριο του 2010 προκρίνει τη δημιουργία μιας «ηγετικής ομάδας» που θα συντονίζει τις εναλλασσόμενες Προεδρίες.