5 Νοε 2009

Νέες υποψηφιότητες για την Ε.Ε.

Συνέντευξη στην Corriere della Sera του Προέδρου του ΕΣΚ Poul Nyrup Rasmussen σχετικά με την υποψηφιότητα για Ύπατου Εκπροσώπου στην ΕΕ του ιταλού πρώην πρωθυπουργού, DAlema.
Ερώτηση: Κύριε Πρόεδρε, ποιά χαρακτηριστικά επέτρεψαν στον D’ Alema να μπει στο χορό των υποψηφιοτήτων για τη θέση του ΄Υπατου Εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική της ΄Ενωσης;
Απάντηση: O D’ Alema έχει τις πολιτικές ικανότητες για να ανταποκριθεί, με τον καλύτερο τρόπο, σ’ αυτή την τόσο σημαντική θέση, δεδομένου ότι και στο παρελθόν είχε κατακτήσει ανάλογη εμπειρία ως διατελέσας Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών.
Ερώτηση: Ο Βρετανός ΥΠΕΞ David Miliband είναι ένας άλλος υποψήφιος του ΕΣΚ επίσης με πολύ κύρος;
Απάντηση: Και ο Miliband είναι ένας εξαίρετος υποψήφιος. Αλλά η διαπραγμάτευση μεταξύ κυβερνήσεων και κομμάτων μόλις τώρα άρχισε επισήμως –αμέσως μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας από τον Τσέχο Πρόεδρο Vaclav Klaus- και ως εκ τούτου είναι πρόωρο να εκφράσω κάποια προσωπική κρίση. Είμαστε υπερήφανοι που το ΕΣΚ διαθέτει μια μικρή μεν, αλλά αξιολογότατη ομάδα ανθρώπων με λίαν εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες. Στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε., περί τα μέσα Νοεμβρίου, θα καταλήξουμε στις οριστικές αποφάσεις.
Ερώτηση: Γιατί το ΕΣΚ ζήτησε τη θέση του ΄Υπατου Εκπροσώπου, αφήνοντας στο ΕΛΚ τη σταθερή προεδρία της Ε.Ε.;
Απάντηση: ‘Ηταν μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Ο υπεύθυνος της εξωτερικής πολιτικής για λογαριασμό των κυβερνήσεων ασκεί μεγάλη επιρροή. Επιπροσθέτως, η αντιπροεδρία της Commission θα επιτρέψει σε έναν σοσιαλιστή να αντισταθμίζει, σε επίπεδο Ε.Ε., το βάρος του προέδρου αυτού του θεσμικού οργάνου, του Πορτογάλου José Manuel Durao Barroso, ο οποίος είναι μέλος του ΕΛΚ.
Ερώτηση: Αυτή η γραμμή του ΕΣΚ έθεσε εκτός παιχνιδιού την υποψηφιότητα του πρώην Βρετανού Πρωθυπουργού Τony Blair για την σταθερή προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υποψηφιότητα που υποστηρίχθηκε σθεναρώς από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Gordon Brown.
Απάντηση: Στο ΕΣΚ δεν υπεισήλθαμε στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας Blair. Κάναμε μια επιλογή αξιολογώντας αποκλειστικά την πολιτική σημασία του ρόλου του ΄Υπατου Εκπροσώπου.
Ερώτηση: Λέγεται ότι για την προεδρία της Ε.Ε. αυξάνονται οι θετικές γνώμες, στο πλαίσιο του ΕΛΚ, για τον Βέλγο Πρωθυπουργό...
Απάντηση: Οι διαπραγματεύσεις μόλις άρχισαν. Δεν έχει νόημα να προείπει κανείς από τώρα αυτό που θα συμφωνηθεί τις επόμενες μέρες.