1 Δεκ 2009

Στην ΕΕ δυσκολεύουν τα πράγματα για Ελλάδα – Κύπρο αντί της Τουρκίας…

Η κυπριακή εφημερίδα ο «Φιλελεύθερος», επικαλούμενος ασφαλείς πληροφορίες, αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης του προσχεδίου συμπερασμάτων της σουηδικής προεδρίας (στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων την Παρασκευή) κράτη-μέλη της Ε.Ε. υπέδειξαν πως δεν πρέπει να καθορισθεί νέο ορόσημο επαναξιολόγησης της Τουρκίας, όπως έγινε το 2006, υποστηρίζοντας πως σε μία τέτοια περίπτωση ‘θα δεθούν τα χέρια της Ένωσης’ κατά τη διαχείριση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται ότι θα έχει και την πλήρη στήριξη της πλειοψηφίας των κρατών-μελών και θα απαλλάξει την Άγκυρα από το ‘άγχος των οροσήμων’. Το γεγονός επιβεβαιώνει, κατά την ε/φ, ότι Λευκωσία και Αθήνα θα έχουν δύσκολο έργο στη σύνοδο των ΥΠΕΞ και στη συνάντηση κορυφής στις 10-11 Δεκεμβρίου.

Να υπογραμμιστεί ότι η μεν Λευκωσία σχεδιάζει να ζητήσει την πρόσθεση μια επιστολή στο τελικό κείμενο της Συνόδου με το οποίο θα θέτει ζήτημα παρεμπόδισης της διαδικασίας ΕΕ – Τουρκίας ενώ η Αθήνα δεν έχει λάβει ακόμη τις σχετικές αποφάσεις της, αν δηλαδή θα συνταχθεί μαζί με την Λευκωσία ή όχι.