8 Φεβ 2010

Ελλάδα: επικεφαλής Ομάδας Επαφής για την καταπολέμηση της Πειρατείας

Η 5η Ολομέλεια της Συνόδου της Ομάδας Επαφής για την καταπολέμηση της πειρατείας, οι εργασίες της οποίας πραγματοποιήθηκαν την 28η Ιανουαρίου 2010 στη Νέα Υόρκη, ανέθεσε στην Ελλάδα την Προεδρία της Ομάδας Επαφής μέχρι την επόμενη Σύνοδο, που θα διεξαχθεί το Μάιο τ.ε.

Η Ομάδα Επαφής έχει συσταθεί από τον Ιανουάριο του 2009, με Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και λειτουργεί ως πλαίσιο συντονισμού των διεθνών πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της πειρατείας, καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών και διαλόγου ανάμεσα στα κράτη, των οποίων τα συμφέροντα πλήττονται από τις επιπτώσεις της πειρατείας. Σημειώνεται ότι η χώρα μας είναι μεταξύ των ιδρυτικών μελών της Ομάδας Επαφής.

Η Ελλάδα, ως χώρα με σημαίνουσα θέση στη διεθνή εμπορική ναυτιλία, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της πειρατείας ανοικτά της Σομαλίας. Έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ εναντίον της πειρατείας (Ocean Shield, Allied Protector), και κυρίως συμμετέχει στην επιχείρηση ΑΤΑΛΑΝΤΑ, η οποία διεξάγεται στα πλαίσια της Ε.Ε. Μάλιστα από τον Δεκέμβριο του 2008 έως τον Απρίλιο του 2009 η χώρα μας είχε τη Διοίκηση Δύναμης της επιχείρησης, με επικεφαλής τον αρχιπλοίαρχο Π.Ν., κ. Παπαϊωάννου.