11 Φεβ 2010

Πρώτες κινήσεις για την υιοθέτηση μιας νέας διακυβερνητικής

Δημοσίευμα της Agence Europe με τίτλο «Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτείνει μια « οικονομική διακυβέρνηση» με οικονομικές παροτρύνσεις για τις χώρες με καλές επιδόσεις και την εφαρμογή πολιτικών υπό στενή παρακολούθηση» αναφέρεται στην επιστολή που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ εν όψει της αυριανής άτυπης Συνόδου Κορυφής. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο κ. Rompuy προσδοκά την εφαρμογή «οικονομικής διακυβέρνησης» σε επίπεδο ΕΕ για τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών έτσι ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη και απασχόληση. Οι ιδέες του, που παρατίθενται στην τρισέλιδη επιστολή θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στην αυριανή τους συνάντηση που αφορά στην επεξεργασία μιας νέας οικονομικής στρατηγικής για την ΕΕ.
« Η ανάκαμψη είναι ακόμα εύθραυστη και η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται» διαπιστώνει ο κ. Rompuy στην επιστολή με τίτλο « Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Επίσης ο κ. Rompuy υπενθυμίζει ότι «Το ποσοστό διαρθρωτικής ανάπτυξης είναι πολύ χαμηλό για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να υποστηρίξουμε τα κοινωνικά μας συστήματα»
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πρόεδρος του ΕΣ αναφερόμενος στην καταστροφική δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας ( και σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες) σχολιάζει ότι : « Οι πρόσφατες εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ υπογραμμίζουν τη αναγκαιότητα ενίσχυσης της οικονομικής μας διακυβέρνησης»
« Μονάχα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ικανό να θέσει σε εφαρμογή μια κοινή στρατηγική ευρωπαϊκή επικεντρωμένη να δημιουργήσει περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση». Ο κ. Rompuy εκτιμά τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε από την στρατηγική της Λισσαβόνας αλλά ασκεί κριτική στις 24 κατευθυντήριες γραμμές και στους πολυάριθμους στόχους προς επίτευξη. Επίσης, προσάπτει στη στρατηγική της Λισσαβόνας ελλείψεις σε παροτρύνσεις και ευθύνες.
Εν συνεχεία σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Rompuy ζητά από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συμφωνήσουν σε τρία θέματα. Πρώτο, να επικεντρωθούν σε ένα ιδιαιτέρα περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων (πέντε το μέγιστο).Έπειτα, αυτές οι προτεραιότητες οφείλουν να ‘μεταφραστούν’ σε ατομικά εθνικά διαφοροποιημένα προγράμματα και κατά τρίτο τα προγράμματα αυτά να είναι αποτελεσματικά.
Βασική ιδέα αποτελεί η χρησιμοποίηση των μέσων που διαθέτει η ΕΕ. Ο κ. Rompuy εκτιμά ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι κυρίαρχος πυλώνας αυτής της στρατηγικής και καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις τρεις ακόλουθες διαστάσεις: τις δημοσιονομικές προγνώσεις, τα προγράμματα δομικών μεταρρυθμίσεων, και οι αναφορές στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να παρουσιαστούν ταυτόχρονα στην Επιτροπή. ( η Συνθήκη της Λισσαβόνας προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για τη ζώνη του ευρώ έτσι ώστε να υπολογίσουν το μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης, ακόμα η στρατηγική χρειάζεται να λάβει υπόψη τον παράγοντα της παγκοσμιοποίησης και συγκεκριμένα την προώθηση στην διεθνή σκηνή των συμφερόντων της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου και του κλίματος).
Ο Herman Van Rompuy προτείνει τη σύγκλιση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο το επόμενο φθινόπωρο με θέμα την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.