12 Ιαν 2010

Συζήτηση για το Κυπριακό Χριστόφια - Ταλάτ. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία

Συνεχίζουμε τη δημοσίευση των σημείων σύγκλισης και απόκλισης στο θέμα της δημιουργίας Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για το ομόσπονδο κράτος που θα δημιουργηθεί. Κι εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Άγκυρα και ο τοπικός της εκπρόσωπος, κ.Ταλάτ, δεν έχουν υποχωρήσει καθόλου από το γνωστό και απορριφθέν «Σχέδιο Ανάν». Κάτι που σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις Χριστόφια, Στεφάνου, τώρα άρχισε να το καταλαβαίνει ο πρόεδρος της Κύπρου. Τώρα σε ό,τι αφορά τα γνωστά «κυπριακά δημοσιογραφικά λαμόγια» που άρχισαν τα παιχνίδια που έκαναν κι επί «Σχεδίου Ανάν» καλά θα κάνουν να μαζευτούν… Τους ξέρουμε κι εδώ κι στην Κύπρο!

Ομοσπονδιακή Αστυνομία

Σημεία Σύγκλισης

§ Τα δυο μέρη συμφώνησαν πως θα υπάρχει μια Ομοσπονδιακή Αστυνομία που θα αποτελείται από προσωπικό προερχόμενο από κάθε ομόσπονδη πολιτεία/συνιστώσα πολιτεία.

§ Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία θα ελέγχει τα σύνορα της Κύπρου και θα προστατεύει τους Ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, κτίρια, περιουσίες, καθώς και τους ξένους αξιωματούχους και αποστολές.

§ Θα υπάρχει κοινή Αρχή Διερεύνησης που θα αποτελείται από προσωπικό της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και των Ομόσπονδων πολιτειών/συνιστώντων πολιτειών, που θα λογοδοτεί στον Ομοσπονδιακό Γενικό Εισαγγελέα.

§ Μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των ομόσπονδων πολιτειών/συνιστώντων πολιτειών θα προνοεί για θέματα συνεργασίας σε αστυνομικά θέματα.

§ Η Ομοσπονδία θα έχει πρωτόδικη αρμοδιότητα για αδικήματα κατά ομοσπονδιακών νόμων.

Σημεία διαφωνίας

§ Η Τ/Κ πλευρά ζητά να υπάρχει ίσος αριθμός προσωπικού από κάθε συνιστώσα πολιτεία. Η Ε/Κ πλευρά θεωρεί ότι ο πληθυσμός της κάθε πολιτείας δεν δικαιολογεί ίση εκπροσώπηση και πως το όλο ζήτημα θα πρέπει να επανεξεταστεί στη διάρκεια της συζήτησης για τα ποσοστά της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας. Ακόμη ζητά να προκαθοριστεί η περιοχή που θα αστυνομεύει η κάθε πολιτεία.

§ Η Ε/Κ πλευρά ζητά να δοθεί το δικαίωμα να υπηρετούν στην αστυνομική δύναμη της κάθε ομόσπονδης πολιτείας άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτής. Δεν υπάρχει Τ/Κ απάντηση

§ Η Τ/Κ πλευρά ζητά η αστυνομία κάθε ομόσπονδης πολιτείας να εγκαθίσταται αποκλειστικά μέσα στα όρια της πολιτείας και να φέρει την ευθύνη για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια της πολιτείας αλλά προεκτείνοντας το δικαίωμά της και σε περιπτώσεις παραβίασης Ομοσπονδιακών νόμων άνευ βλάβης της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και της Κοινής Αρχής Διερεύνησης.

§ Η Τ/Κ πλευρά ζητά ίσο αριθμό υπηρετούντων στην Αρχή Διερεύνησης. Η Ε/Κ ζητά το θέμα να επανεξεταστεί στη διάρκεια της συζήτησης για τα ποσοστά της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Αμφιβολίες και ερωτήματα

Υπάρχουν κι εδώ περίεργα ερωτήματα και απόψεις που στην ουσία «παγιδεύουν» τη λειτουργία του κράτους. Για παράδειγμα:

- Αν οι ομόσπονδες αστυνομικές αρχές έχουν δυνατότητα έρευνας παράλληλα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Διερεύνησης, ποιού τα τελικά αποτελέσματα προσμετρούνται; Αυτή η Τ/Κ πρόταση δεν αίρει το σημείο της συμφωνίας για το ότι «Η Ομοσπονδία θα έχει πρωτόδικη αρμοδιότητα για αδικήματα κατά ομοσπονδιακών νόμων»;

- Πάλι εμφανίζεται η «Συμφωνία Συνεργασίας» για την οποία κανείς δεν έχει επακριβή ιδέα τι θα είναι καθώς κι αν υπερβαίνει το Σύνταγμα

- Επίσης παραμένει αναπάντητο το ερώτημα τι γίνεται όταν μια από τις συνιστώσες πολιτείες, καταγγείλει αυτή τη Συμφωνία

- Το Δίκαιο θα είναι κοινό για τις δυο πολιτείες, ιδιαίτερα αυτό που θα μπορούσε να αποκληθεί «Ομοσπονδιακό». Παράδειγμα ένα κακούργημα θα διέπεται διαφορετικά σε κάθε πολιτεία και διαφορετικά από τον Ομοσπονδιακό Ποινικό Κώδικα;

- Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία θα έχει επιτήρηση των ομόσπονδων πολιτειών ή όχι; Αν ναι, τότε θα υπηρετούν εκεί πολίτες της συγκεκριμένης πολιτείας ή ανεξάρτητα από τον περιορισμό αυτό;

- Παραμένει ασαφές αν στην πολιτειακή Αστυνομία θα μπορούν να υπηρετούν κάτοικοι των περιοχών αυτών ή αν θα μπορούν να μετέχουν και όσοι διαθέτουν άδεια παραμονής και εργασίας (πχ Έλληνες, Τούρκοι, Βρετανοί, Αμερικάνοι, Ρώσοι, κλπ) Δεν υπάρχει πουθενά πρόβλεψη για αναζήτηση ιθαγένειας.

Συνεχίζουμε αύριο με άλλες πτυχές των συνομιλιών που αναφέρονται στη Διακυβέρνηση.