4 Ιαν 2010

ΚΥΠΡΙΑΚΟ - Η συζήτηση Χριστόφια - Ταλάτ για την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση

Η απόφαση του Κύπριου Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια να προχωρήσει στις απ’ ευθείας συνομιλίες με τον εκπρόσωπο των τούρκο-κυπρίων Αλί Μεχμέτ Ταλάτ, εμφανίζοντας τις «δυσκολίες» που υπάρχουν στο συζητούμενο «σχέδιο λύσης» σαν «τυπικές», δηλαδή που θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες, αποτελεί επί της ουσίας απόπειρα πολιτικής εξαπάτησης των έλληνο – κυπρίων, που καλούνται να πιστέψουν ότι με τον τρόπο αυτό ο κ. Χριστόφιας αναδεικνύεται σε δυναμικό και αληθή ηγέτη έναντι των τουρκικών σχεδιασμών. Στην ουσία είναι μια ακόμη «ψευδαίσθηση» που δημιουργείται προκειμένου εν καιρώ να κληθούν οι έλληνο - κύπριοι να υπερψηφίσουν σε δημοψήφισμα το έκτρωμα που ετοίμασαν γι αυτούς οι Τούρκοι και οι Βρετανοί, με την ευγενική χορηγία σιωπής αρκετών ακόμη τρίτων, που θέλουν να καλοπιάσουν την Τουρκία.
Οι πρώτες τριήμερες λοιπόν συνομιλίες που θα αρχίσουν το επόμενο διάστημα σε «ουδέτερο έδαφος», σκοπεύουν στη συζήτηση και την εξεύρεση λύσης στα ζητήματα διακυβέρνησης και κατανομής των εξουσιών. Ήδη υπάρχουν συγκλίσεις σε ορισμένα ζητήματα άνευ ουσίας ενώ τα σημαντικά καλούνται να τα συζητήσουν τώρα. Ο ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ κάνοντας χρήση υλικού του Εθνικού Συμβουλίου, θα επιχειρήσει από την πλευρά του να παρέμβει και να υποδείξει σοβαρές ανεπάρκειες στο νέο αυτό «Σχέδιο Ανάν» καθώς η βάση του είναι ακριβώς το σχέδιο που απέρριψαν οι Έλληνο- Κύπριοι υπό την καθοδήγηση του Τάσσου Παπαδόπουλου.
Ας περάσουμε σε ορισμένες βασικές παρατηρήσεις στα ζητήματα που αφορούν την «Διακυβέρνηση και την κατανομή των εξουσιών»

Η Ομοσπονδιακή διακυβέρνηση
Παρατήρηση 1η. Σε όλα τα κείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί ως σήμερα, είτε αυτά αφορούν καταγραφή προτάσεων και θέσεων στην ελληνική γλώσσα, είτε στην αγγλική (που θεωρείται η επίσημη γλώσσα των συνομιλιών) έχουμε περιγραφές των συνομιλητών που τους εμφανίζουν, τους ίδιους και τις δυο εθνικές ομάδες, άλλοτε σαν «κράτη»,, άλλοτε σαν «πολιτείες», άλλοτε σαν «ομόσπονδες περιοχές» κι άλλοτε σαν «οντότητες». Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερα εμφανές ότι σε περισσότερα από δέκα σημεία η τούρκο – κυπριακή πλευρά αναφέρεται στα «συνιστώντα κράτη»! Αποτελεί ανάγκη να εμφανίζονται με ενιαία χαρακτήρα που να αποδίδει (όπως έγγραφα της Ε/Κ πλευράς τονίζουν «φρασεολογία που να παραπέμπει σε ομοσπονδιακή σχέση».
Παρατήρηση 2η. Είναι σαφές πως όλες οι τούρκο-κυπριακές προτάσεις διατρέχονται από την επιθυμία η εκπροσώπηση των δύο εθνοτήτων στα όργανα της Ομοσπονδίας να είναι αριθμητικά ίσες! Για παράδειγμα ίσος αριθμός ομοσπονδιακών αστυνομικών για κάθε πλευρά ή ίσος αριθμός ομοσπονδιακών δικαστών. Προτάσεις που καταργούν de facto την διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή της πλειοψηφίας και μειοψηφίας.
Παρατήρηση 3η. Η τούρκο- κυπριακή πλευρά θεωρεί ότι η Ομόσπονδη κυβέρνηση και τα όργανά της, δεν θα μπορούν να παρέμβουν στις περιοχές των Συνιστώντων Πολιτειών, δημιουργώντας εκ των πραγμάτων αδυναμία επιβολής μέτρων και ελέγχων στις περιοχές αυτές καθώς «δεν θα διεκδικούν καμιά υπεροχή επί των οργάνων των συνιστώντων πολιτειών». Στην ουσία αφαιρούν τη δυνατότητα κάθε ομοσπονδιακής αρχής, επί των δυο μερών.
Παρατήρηση 4η. Ζητείται πρόβλεψη για την ύπαρξη «χωριστών συνταγμάτων» που θα ρυθμίζουν τις λειτουργίες κάθε πολιτείας. Για παράδειγμα, αν αύριο μια πλειοψηφία που θα διαμορφωθεί στα κατεχόμενα, υπό το βάρος των εποίκων, αποφασίσει ότι στην Τ/Κ πλευρά θα επιβληθεί η Ισλαμική «μπούρκα», η Ομοσπονδία δεν θα μπορεί να παρέμβει… Άλλωστε η πρόταση είναι σαφής αλλού όταν αναφέρει ότι «Κάθε μέτρο που θα θεσπίζεται από τα Ομοσπονδιακά όργανα δεν θα υπερέχει των μέτρων που θεσπίζονται από τις αρμόδιες αρχές των Συνιστώντων Κρατών» (sic!)
Παρατήρηση 5η. Συμφωνούν οι δυο πλευρές ότι «Οποιαδήποτε πράξη νομοθετικής, εκτελεστικής ή δικαστικής υφής οποιασδήποτε αρχής στην Κύπρο, πριν από την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας θα αναγνωριστεί ως ισχύουσα νοουμένου ότι δεν αντίκειται ή αντιτίθεται με οποιαδήποτε άλλη πρόνοια της Συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό ή το Διεθνές Δίκαιο, και η ισχύς της θα συνεχιστεί μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας για τη λύση». Οι Τ/Κ συμπληρώνουν ότι «Ουδείς θα μπορεί να αμφισβητήσει την νομιμότητα τέτοιων πράξεων επί τη βάση των γενομένων πριν την έναρξη της Συμφωνίας». Δηλαδή, η Κυπριακή Δημοκρατία του Προέδρου κ. Χριστόφια, αποδέχεται όλες τις πράξεις της Τ/Κ διοίκησης; Όπως οι παράδοση δημοσίων λειτουργιών σε αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους σε Τ/Κ εταιρίες και τουρκικά συμφέροντα, οι άδειες τραπεζών, κ.ά. Γιατί, φυσικά δεν είναι αυτού του είδους οι συμφωνίες εναντίον του Διεθνούς Δικαίου ή των Ευρωπαϊκών οδηγιών…
Παρατήρηση 6η. Αναφερόμενοι στην ενιαία «Κυπριακή Ιθαγένεια» βλέπουμε πως αυτή θα συζητηθεί μετά τη Συμφωνία και με βάση τα «πολιτικά δικαιώματα» που θα προβλέπει το Σύνταγμα. Αλλά πουθενά ως σήμερα δεν γίνεται νύξη για το ποιο είναι αυτό το Σύνταγμα και ποιες πολιτικές και προσωπικές ελευθερίες διαφυλάττει… Τουλάχιστον υπόπτως δεν εμφανίστηκαν οι Τ/Κ θέσεις στις συζητήσεις του Εθνικού Συμβουλίου (και φοβούμεθα πως δεν είναι η μόνη απόκρυψη πληροφοριών από τον πρόεδρο Δ. Χριστόφια) για το Σύνταγμα και τις προβλέψεις του. Γιατί πως αναφέρουν επανειλημμένως τις Συνταγματικές πρόνοιες αν αυτές δεν έχουν συμφωνηθεί. Κι αν έχουν συμφωνηθεί, που είναι και ποιες;
Παρατήρηση 7η. Επειδή γίνεται συζήτηση για τον Προϋπολογισμό και τις λειτουργίες που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα, δεν είναι πουθενά ξεκάθαρα πως θα λειτουργήσει το Ομοσπονδιακό κράτος στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα η εμφάνιση δυο οικονομικών υπουργείων –ένα σε κάθε συνιστώσα κοινότητα- δημιουργεί υποψίες για πιθανή διαφορετική οικονομική πολιτική. Στην περίπτωση αυτή που είναι οι πρόνοιες παρέμβασης και διόρθωσης με απόφαση του Ομόσπονδου Οικονομικού υπουργείου ή των Κεντρικών Αρχών (Κεντρική Τράπεζα, Ελεγκτικές ή Αρχή, κλπ); Εφόσον η Κεντρική Τράπεζα θα είναι υπόλογη στην ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) πως δεν θα διαθέτει μηχανισμούς παρέμβασης και επιβολής των αποφάσεων της στις «συνιστώσες κοινότητες»;
Παρατήρηση 8η. Επειδή όλες οι αποφάσεις απαιτούν αποδοχή τους και των δυο κοινοτήτων και δεν είναι σαφές τι προβλέπεται σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες των «συνιστωσών κοινοτήτων», τι προβλέπεται αν για παράδειγμα η Τ/Κ κοινότητα παραχωρήσει για 99 χρόνια την έρευνα και εκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου της οικονομικής της ζώνης, στην Τουρκία ή το αντίθετο; Ποιος και που παρεμβαίνει για να το αποτρέψει, εφόσον θα είναι μια δεσμευτική απόφαση της χ Κοινοτικής Βουλής, που δεν θα προβλέπει ούτε εκχώρηση., ούτε διαπαντός δωρεά.

Γίνεται εμφανές από αυτή την πρώτη, πρόχειρη, ανάγνωση ότι όσα ζητούν οι Τ/Κ οδηγούν σαν μονόδρομος στην απόδοση «χάριτος» για την Τουρκική εισβολή και Κατοχή του νησιού, που φυσικά δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της Συμφωνίας. Πρόκειται για μια άλλη μορφή «παρθενογένεσης» της ενωμένης Κύπρου. Κανείς δεν λέει οπουδήποτε, πως χωρίστηκε το νησί… μένει στη φαντασία των μελλοντικών γενεών, προκειμένου να ξεχαστεί του «τουρκικό έγκλημα»!

Αύριο: Σχόλια για την Εκτελεστική εξουσία